POLÍTICA DE PRIVACITAT TEKNEDATA 

Teknecultura Gestió SL, com a responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques pel que fa a les seves dades personals, objecte de tractament per l’empresa, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016 / 679).

 

Teknecultura Gestió SL, només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb bases jurídiques que permeten la licitud del tractament. Així mateix ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament pels drets i llibertats de les persones interessades, als quals poguessin donar lloc els tractaments realitzats per la nostra empresa.

 

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades per Teknecultura Gestió SL, a través del seu lloc web:INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

Responsable del tractament

 

Identitat: Teknecultura Gestió SL

NIF: B66185224

Direcció Postal: C/ Sant Josep, 29, 4t 1ª. 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

Delegada de Protecció de dades: Júlia Bacaria (Global Legal Data)

Correu electrònic: dpo@teknecultura.com

 

Finalitat del tractament de les dades i conservació

 

Teknecultura Gestió SL tractarà les seves dades personals per a oferir-li el servei contractat i proporcionar-li el anàlisi de les dades de les seves vendes, entrades i clients.

 

Un cop complerta la finalitat per la que es va dur a terme el tractament de les seves dades, aquestes es destruiran i només han de conservar els necessaris per dur a terme reclamacions o donar compliment a les normatives aplicables.

 

Legitimació per al tractament

 

La base legal que ens autoritza per al tractament de les seves dades és l’establiment de la relació contractual (Article 6.1.b RGPD).

 

Destinataris de les seves dades

 

Les seves dades no seran comunicades a tercers, excepte en cas d’obligació legal.Drets de l’interessat

 

Com a usuari de https://bi.teknedata.com, tindran dret a:

 

 • Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, en el moment que consideri que no són necessaris per a la fi que van ser recollides.
 • Limitar el tractament, en aquest cas només conservarem les estrictament necessàries per a dur a l’exercici reclamacions.
 • Retirar el seu consentiment, en qualsevol moment.
 • Per procedir a l’exercici de drets s’haurà de posar en contacte amb nosaltres adjuntant còpia del seu DNI a la nostra adreça de correu electrònic info@teknecultura.com o si considera que els seus drets han estat vulnerats podrà posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

CONDICIONS D’ÚS TEKNEDATA

 

Quan et registres com a usuari en el programari de Business Intelligence de Teknedata, acceptes en tot moment:

 

1.Cumplir amb aquests Termes d’ús, (inclosos tots els textos legals de www.teknecultura.com) i totes les lleis i reglaments aplicables

 

 1. La informació de registre ha de ser veraç i clara. Les dades personals que es sol·liciten són els següents: nom, cognoms i adreça de correu electrònic.

 

 1. El compte només podrà ser utilitzat en nom propi i mai a través de terceres persones.

 

 1. Queda terminantment prohibida la venda, comercialització o transferència del compte a tercers.

 

 1. L’usuari respondrà de tota activitat que es realitzi amb el seu compte i ha de mantenir la informació actualitzada en tot moment.

 

 1. L’usuari ha de guardar estricta confidencialitat sobre les seves dades, assumint qualsevol dany i perjudici que es pugui derivar de l’incompliment de la seva confidencialitat.

 

 1. Haurà guardar estricta confidencialitat de les dades personals i informació als que pugui tenir accés.

 

 1. El contingut del programari de Business Intelligence Teknedata no podrà ser utilitzat en webs o plataformes sense prèvia autorització de Teknecultura Gestió SL.

 

 1. No s’ha d’utilitzar el programari de Business Intelligence Teknedata per a cap propòsit il·legal o immoral. No es podrà incomplir cap de les disposicions d’aquests Termes que proposa Teknecultura Gestió SL i la informació utilitzada ha d’estar a el dia i mai contenir dades d’origen maliciós ni ser falsa o infringir drets de tercers o violar qualsevol llei o regulació existent.
Si Teknecultura Gestió SL determina a la seva discreció que vostè ha violat alguna obligació d’aquests Termes, es reserva el dret a prendre les accions legals que consideri pertinents al cas concret.

 

Teknedata pot anar modificant aquests Termes d’ús (i polítiques relatives a https://bi.teknedata.com) del que serà informat a través del programari. Haurà de portar a terme una comprovació del seu compte regularment.

 

Excepte que s’indiqui el contrari, si es porta a terme algun tipus de modificació, entrarà en vigor 30 dies després de la comunicació a l’usuari. L’accés al programari després de complir-se el termini de 30 dies dóna reconeixement als canvis en els Termes (incloent-hi les polítiques) i confirma la seva acceptació d’estar obligat pel nou Acord.

 

Si no està d’acord amb algun canvi (o de qualsevol de les nostres polítiques), ha de cancel·lar el seu compte comunicant-se per via mail a info@teknecultura.com i deixar d’utilitzar els nostres serveis.