POLÍTICA DE PRIVACITATTeknecultura Gestió SL, com a responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques pel que fa a les seves dades personals, objecte de tractament per l’empresa, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016 / 679).

 

Teknecultura Gestió S.L, només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb bases jurídiques que permeten la licitud del tractament. Així mateix ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament pels drets i llibertats de les persones interessades, als quals poguessin donar lloc els tractaments realitzats per la nostra empresa.

 

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades per Teknecultura Gestió S.L, a través del seu lloc web:

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

Responsable del tractament

 

Identitat: Teknecultura Gestió SL

NIF: B66185224

Direcció Postal: C/ Sant Josep, 29, 4t 1ª. 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

Delegada de Protecció de dades: Júlia Bacaria (Global Legal Data)

Correu electrònic: dpo@teknecultura.comFinalitat del tractament de les dades i conservació:

 

Teknecultura Gestió S.L tractarà les seves dades personals per a:

 

 • Donar resposta a possibles consultes i atendre sol·licituds d’informació relacionada. amb els nostres serveis i productes.
 • Poder proporcionar-li una demo, si ho demana.
 • Proporcionar-la descàrrega d’un cas complet.
 • Dur a terme la subscripció a l’enviament de comunicacions comercials.

 

Un cop complerta la finalitat per la que es va dur a terme el tractament de les seves dades, aquestes es destruiran i només han de conservar els necessaris per dur a terme reclamacions o donar compliment a les normatives aplicables.Legitimació per al tractament

 

La base legal que ens autoritza per al tractament de les seves dades és el consentiment prestat per vostè i l’establiment de la relació contractual (Articles 6.1.a i 6.1.b RGPD).

 

Destinataris de les seves dades

 

Les seves dades no seran comunicades a tercers, excepte en cas d’obligació legal.

 

Transferències internacionals de dades

 

No hi ha previstes transferències internacionals de dades, excepte en els següents casos, en què es realitzaran a tercers països amb un adequat nivell de protecció, declarat per la Comissió Europea i amb l’aportació de garanties adequades com ara Clàusules Contractuals Tipus (Articles 28.8 i 46.2 .d RGPD) i Normes Corporatives Vinculants (Articles 46.2.b) i 47 RGPD):

 

 • Quan s’envia les dades que ens ha facilitat per subscriure al nostre newsletter o per fer campanyes, per mitjà de les empreses Mailchimp i Active Campaign, que realitzen la seva activitat de tractament de les seves dades personals en països tercers fora de la Unió Europea. La versió completa de les seves Política de Privadesa, es pot consultar:

 Drets de l’interessat

 

Com a usuari de www.teknecultura.com, tindran dret a:

 

  • Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, en el moment que consideri que no són necessaris per a la fi que van ser recollides.
  • Limitar el tractament, en aquest cas només conservarem les estrictament necessàries per a dur a l’exercici reclamacions.
  • Retirar el seu consentiment, en qualsevol moment.
 • Per procedir a l’exercici de drets s’haurà de posar en contacte amb nosaltres adjuntant còpia del seu DNI a la nostra adreça de correu electrònic info@teknecultura.com o si considera que els seus drets han estat vulnerats podrà posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).