Informació general sobre el feed de dades

Amb aquest nom definim un servei que permet accedir a les dades de les vendes tal i com les hem configurat i editat a teknedata des de programes externs, com per exemple Excel o PowerBI, amb l’objectiu de poder elaborar informes a mida segons la necessitat de cada organització.

Accedint a les dades, aquestes poden ser la font d’informes o plantilles i, amb un sol clic, actualitzar les seves dades i càlculs.

El Feed de dades pot funcionar com a servei API de teknedata i ser utilitzat per a integracions amb altres softwares, com per exemple ERP. Les integracions implicarien desenvolupaments específics que haurien de ser estudiats i podrien implicar costos addicionals als del funcionament del servei.

Amb el servei Feed de dades els usuaris de teknedata poden accedir a les dades de les vendes guardades a teknedata amb les edicions, fusions i transformacions fetes amb el software a través de les opcions que permet el menú de Configuració.

Per motius de seguretat, els accessos al servei de feed de dades de teknedata estan vinculats a IPs prèviament definides. És a dir, només hi poden accedir ordinadors des de connexions amb IPs autoritzades. En aquest sentit, és necessari que la organització disposi d’una IP fixa i que ens la comuniqueu per a poder-la autoritzar al nostre servidor (el servei d’IP fixa ha de ser contractat amb l’operador de telefonia).

T'ha resultat útil?