Pla de desenvolupament d’audiències

En els darrers anys hem tingut la oportunitat d’ajudar nombroses organitzacions culturals a dissenyar plans de desenvolupament d’audiències amb l’objectiu de millorar la captació i fidelització dels seus públics.

1. Conèixer els públics

anàlisi de públics culturals

Analitzant l’abundant informació que recullen els sistemes de ticketing i altres fonts d’informació, elaborem un exhaustiu retrat del projecte i la seva comunitat, extraient coneixement útil per al disseny del pla de públics.


  • Quants espectadors, visitants o usuaris hem tingut? D’on són i quins aspectes demogràfics presenten?

  • Com creix la nostra audiència? Quins continguts ens funcionen millor per captar nous públics?

  • Qui són els nostres espectadors habituals i fidels? Quins continguts ens funcionen millor per fidelitzar la nostra audiència?

  • Com els podem segmentar per millorar l’impacte de la nostra comunicació? Quins patrons de consum presenten i com ens hi podem adaptar?


2. Estratègia i implementació


A partir del coneixement obtingut a l’anàlisi, elaborem un Pla de desenvolupament d’audiències que defineix les estratègies i accions a desenvolupar per cadascuna de les comunitats amb les que el projecte es relaciona, o s’hi vol relacionar.


Fases de treball:

  • Mapa de comunitats: segmentació de públics actuals (fidelització) i potencials (captació)

  • Estratègia de continguts segmentada

  • Pla d’implementació d’accions

  • Selecció d’indicadors i disseny del quadre de seguiment i avaluacióSoftware per a la implementació

teknecultura ha desenvolupat teknedata, software de Business Intelligence que, connectat als sistemes de ticketing i canals de comunicació digital, permet fer seguiment de les vendes, analitzar accions de comunicació i màrqueting i conèixer i segmentar els teus públics a temps real. Sol·licita una demo gratuïta