Foto de Hal Gatewood en Unsplash

Com ha de ser la web d’un museu?

Sovint, davant del plantejament de renovar la web del museu tenim el dubte de realment què cal prioritzar, quina ha de ser la  seva estructura de continguts i disseny? I segurament respondre aquesta pregunta comporta que abans n’hauríem de respondre una altra: qui són, com són i què cerquen els públics que arriben a la nostra web?

En un post recent publicat al blog  Cultural Content, Georgina Brooke agrupa en tres grans categories els usuaris que arriben a la web d’un museu a partir d’anys d’analítica de journeys i test:

 1. Usuaris que coneixen el museu i saben què volen/cerquen. Aquestes persones naveguen directament des del menú allà on més el convé
 2. Usuaris que coneixen el museu però no tenen un objectiu concret, pot ser que hagin cercat una informació a través de la que han arribat al web i ara naveguen, o han rebut un estímul a través de la nostra publicitat o d’algun contingut digital a xarxes
 3. Usuaris que no coneixen gaire l’organització i (per qualsevol motiu) volen saber-ne més, pot ser que també arribin estimulats per algun contingut de publicitat o orgànic a xarxes

Aquests segments ens ajuden a sintetitzar tres grans tipologies de motivacions i expectatives que poden tenir els usuaris que visiten les nostres webs. I en aquest sentit és rellevant tenir en compte que  quan dissenyem la nostra web ho hem de fer pensant més en els  usuaris del grup 2 i 3, aquells que no coneixen la organització en profunditat, perquè són a aquests per als que hem de satisfer les necessitats de més navegació/inspiració.

A tot això hem de sumar que la web d’un museu té dos grans objectius sovint complementaris, però que cal saber balancejar adequadament:

aprofitar el digital per connectar amb una audiència àmplia, provocar curiositat i aprenentatges

En primer lloc, impactar i motivar la gent perquè visitin el museu presencialment. Aquest és un objectiu lògic i que sovint s’ha prioritzat en detriment d’un segon objectiu, com a mínim, igual d’important: aprofitar el digital per connectar amb una audiència àmplia, provocar curiositat i aprenentatges a través de la disposició del contingut amb múltiples formats i amb múltiples connexions. Es tracta doncs d’explicar el museu i explicar històries que connectin amb el públic. En realitat sí la web aconsegueix un bon engagement a través dels continguts les possibilitats de de tenir una visita presencial augmenten.  Aquest objectiu entén la web com el museu en digital, una extensió on desplegar la seva missió de preservar, difondre i educar.

És important  que un cop disposem de tota l’estructura i continguts planifiquem bé com serà la nostra homepage. Ja que la pàgina d’inici ha de mostrar el contingut més rellevant de manera que encoratgi als visitants a explorar més i els inspiri a visitar el museu en persona. La home és el nostre gran aparador on hem de mostrar de la forma més atractiva i estimulant possible allò que oferim a qui arriba per primera vegada. Per això com ja hem dit, la web , però sobretot la nostra home, la hem de dissenyar tenint especialment en compte el grup d’usuaris 2 i 3, usuaris de captació.

Un possible esquema per dissenyar la nostra pàgina d’inici ha de tenir present què mostrarem abans del scroll ja que és l’espai que causa el primer impacte a l’usuari. De la mateixa manera hem de preveure una experiència i una navegació  en dispositius mòbils, especialment quan ja sabem que més de la meitat del trànsit web mundial es produeix a través d’aquests dispositius.

Un petit esquema de la nostra pàgina d’inici  podria ser el següent:

 • Abans d’scroll
  • Disposició molt visual amb vídeo o imatge que enllaci preferentment amb algun vídeo curt amb vistes al museu. Les fotografies  i  imatges ha de mostrar preferentment visitants. Incorporar un call to action amb un enllaç de “planifica la teva visita” o “compra entrada”
 • Després d’scroll
  • Activitats o exposicions en marxa/fer (normalment exposicions/esdeveniments)
  • Contingut consultable disponible (les nostres històries: entrades al web, posts, vídeos, etc.)
  • Altres motius per visitar-nos (coses a fer, entorn, botiga, restaurant, etc.)

cal preveure una correcta configuració analítica de Google Anlytics 4 per poder avaluar els nostres objectius de màrqueting digital i l’experiència dels usuaris

I per últim, a part del disseny i la concepció de la web cal preveure una correcta configuració analítica de Google Anlytics 4 per poder avaluar els nostres objectius de màrqueting digital i l’experiència dels usuaris. L’ús i seguiment analític ens ha de permetre entendre com arriben aquests usuaris a la nostra web, en quin grau  estem convertint (venem entrades), estem aconseguint nous subscriptors per la newsletter, etc. Però sobretot ens ha de permetre entendre si els nostres  continguts web estan funcionant i generant engagement. Per exemple, hem de poder avaluar si el vídeo que hem previst pre-scroll  genera l’impacte i les reaccions previstes.

En resum, quan planegem la renovació web del museu ho hem de fer pensant en prioritzar els  usuaris potencials en els espais de major visibilitat (la home, l’espai pre-scroll, etc.). Pels usuaris recurrents hem de donar amplitud als continguts amb una navegació fàcil i mobile first. En definitiva, la web d’un museu no és una simple targeta de presentació, o un espai pels horaris i tarifes, sinó que és un espai de connexió i d’engagement  amb els nostres públics. És, per tant, un espai  d’extensió de la missió del museu, on els continguts són els protagonistes i on el disseny ha de provocar la curiositat a l’usuari i motivar-lo a continuar explorant.

Per acabar, us deixem amb algunes webs de museus (grans i petits) que ens agraden:

Compartir