Tandem_beth_h

Compartir(Coneixement)=Coneixement²

Quan analitzem un determinat espectacle en detall, quan comparem una temporada amb una altra, quan busquem diferències entre els segments que conformen la comunitat i en treiem conclusions o insights, és quan es produeix la màgia. És quan les dades es converteixen en coneixement.

És important que aquest coneixement circuli.

És convenient que diferents persones tinguin la seva pròpia lectura de la informació i en dedueixin les seves pròpies conclusions. Contrastar visions, descobrir el que un company o companya han vist i ens havia passat desapercebut; cuan el coneixement circula dins de l’organització, aquesta s’enriqueix, guanya en capes d’anàlisi, resolució i matisos. 4 ulls veuen més que 2, 6 més que 4…

En aquesta circulació es genera coneixement col·lectiu que quan queda convenientment consolidat –i si cal explícitament registrat– esdevé coneixement de la pròpia organització. Un coneixement que supera l’àmbit individual, coneixement que heretaran futurs membres de l’organització juntament amb una “cultura de l’organització” orientada a les dades i al coneixement.

TekneData, permet que diferents membres de l’organització consultin i analitzin les dades a la vegada i elaborin els seus informes.

Bitò Produccions fa justament això amb TekneData i la seva facilitat d’accés. L’equip de màrqueting i comunicació elabora una fitxa per espectacle que és compartida per tots els membres de l’organització (ho explicàvem amb més detall en aquest altre article). Tothom a la casa té informació de primera mà sobre els espectacles, saben en què s’assemblen i en què es diferencien; tothom pot qüestionar-ne les conclusions, explicar com contrasten amb la seva percepció. Del debat surt millorada la capacitat per llegir i analitzar les dades; una visió consensuada de la realitat, de com és la programació i de com és la comunitat. Una bona feina que, de fet, s’ha vist recompensada amb el premi Cactus a la millor campanya de comunicació per al Festival Temporada Alta.

Un coneixement que s’acumula informe a informe, temporada a temporada i fa avançar tota l’organització, que així mai comença una nova temporada com l’anterior, sinó d’una manera molt més sàvia.

Compartir