book-92771_640-300x119

Dades, informació, coneixement…

book-92771_640

 

Avui en dia tenim abast a un gran volum de dades que, si no trobem el temps per a organitzar-la i digerir-la, no podrem convertir en informació útil, en coneixement.

Ens trobem en una societat post-industrial que podem anomenar Societat de la Informació, que es defineix perquè el focus no es centra en la producció de bens de consum, si no en la producció i consum d’informació i serveis. Això fa que les empreses avui en dia tinguin nous reptes als que han de fer front en especial al respecte del gran volum de dades que es generen gràcies a les noves tecnologies i a les diferents funcionalitats d’internet.

Els mails; les dades que hi ha a internet; els sistemes de mesurar les visites i informació del tràfic d’una web; tot allò que es diu a les xarxes socials o el que diu un mateix, amb les estadístiques i mètriques que podem obtenir de les mateixes… Tot plegat genera un gran volum de dades que no són útils per si soles, per moltes eines que tinguem al nostre abast per generar-les o recollir-les. Cal tenir clar a priori com recollirem i ordenarem aquesta informació (indicadors, bases de dades, sistemes d’emmagatzematge…). I a partir d’aquí, definir un sistema on poder analitzar, interpretar i digerir aquesta informació ordenada perquè la mateixa s’acabi convertint (com a part d’un procés) en coneixement útil. Finalment, cal saber com gestionar aquest coneixement en benefici propi, tenint les fonts d’informació ben organitzades perquè aquestes puguin ser fàcilment interpretables i ens permetin generar informes i anàlisis pràctics per al dia a dia.

L’evolució en els darrers anys de les TIC han estat un detonant d’aquest gran volum d’informació al qual tenim accés actualment. Aquest fet (que ha coincidit amb una violenta crisi econòmica com la que vivim en el present) ha fet que a moltes empreses se’ls hi faci difícil la inversió en departaments o recursos humans que els hi permeti analitzar les dades que tenen al seu abast. I així es renuncia a la informació, una eina de treball molt poderosa, sovint perquè el dia a dia laboral d’aquestes empreses els absorbeix fins a cert punt que no veuen la necessitat d’analitzar unes dades que els hi permetria encarar el futur amb més perspectiva i coneixement.

TekneCultura intenta ser una solució a aquest problema en el qual es troben avui en dia les institucions culturals. Un ajut flexible i modulat per ajudar a les empreses a analitzar i gestionar la informació a la qual tenen accés; així com a orientar la generació de continguts i informacions per a les seves pròpies comunitats.

Compartir