Generated by DALL-E 2 (IA)

La migració a Google Analytics 4: millorant l’anàlisi d’audiències culturals

Text generat por ChatGPT, versió del 24 de maig

Introducció

Comprendre i analitzar les audiències és essencial per a l’èxit de les organitzacions culturals. Amb l’anunci que Universal Analytics deixarà d’estar operatiu properament, és el moment ideal per configurar i utilitzar Google Analytics 4 (GA4). En aquest article, explorarem els avantatges de GA4 en comparació amb Universal Analytics, els principals canvis i novetats, i com teknecultura, una consultora especialitzada en audiències culturals, pot ajudar les organitzacions culturals, com ara teatres i auditoris, a realitzar aquesta transició de manera eficient.

La fi de Universal Analytics i la importància de migrar a Google Analytics 4

Amb l’obsolescència imminent d’Universal Analytics, és crucial per a les organitzacions culturals mantenir-se actualitzades en termes de tecnologia i anàlisi de dades. Google Analytics 4 representa la darrera generació d’eines d’anàlisi, especialment dissenyada per satisfer les necessitats específiques de les organitzacions culturals. Aquesta migració ofereix nombrosos avantatges i oportunitats per millorar la comprensió de les audiències i optimitzar les estratègies de màrqueting..

Avantatges de Google Analytics 4 per a organitzacions culturals

Anàlisi centrada en audiències

GA4 adopta un enfocament centrat en les audiències en lloc de les sessions individuals, cosa que permet obtenir una visió més completa del comportament i les preferències dels públics culturals. Des de la compra d’entrades fins a la participació a esdeveniments especials, GA4 ofereix una perspectiva unificada i detallada del viatge dels espectadors. Això proporciona informació valuosa per prendre decisions informades i personalitzar les experiències, maximitzant la participació i la fidelització.

Anàlisi millorada i automatització

GA4 incorpora característiques avançades d’anàlisi, com ara l’aprenentatge automàtic (machine learning), que brinden una comprensió més profunda del comportament de les audiències culturals. Amb informes intuïtius i mètriques significatives, com ara anàlisi de cohorts i predicció d’ingressos, les organitzacions culturals poden prendre decisions basades en dades per optimitzar les campanyes de màrqueting i augmentar l’assistència als esdeveniments.

Seguiment d’esdeveniments enriquit

GA4 ofereix un seguiment d’esdeveniments millorat, permetent una anàlisi més detallada de les interaccions dels espectadors amb el lloc web i altres canals digitals. Això brinda informació valuosa sobre quin contingut o esdeveniments atrauen més els públics culturals i com millorar lexperiència en línia. A més, GA4 ofereix esdeveniments recomanats, cosa que ajuda a personalitzar les recomanacions i promocions, augmentant la participació i la satisfacció del públic.

Integració amb Google Ads i Google Marketing Platform

GA4 està dissenyat per a una millor integració amb altres eines de Google, com ara Google Ads i Google Marketing Platform. Això facilita la vinculació de dades entre diferents plataformes i proporciona una visió més completa del rendiment de les campanyes publicitàries i de l’embut de conversió. La capacitat de mesurar esdeveniments i conversions al llarg de tota l’experiència de l’espectador és especialment valuosa per a la promoció i la venda d’entrades.

Suport especialitzat de teknecultura

A teknecultura, som una consultora especialitzada en audiències culturals i comptem amb àmplia experiència en la migració d’Universal Analytics a Google Analytics 4. El nostre equip pot ajudar les organitzacions culturals, com ara teatres i auditoris, a configurar GA4 de manera eficient, assegurant una transició sense problemes i maximitzant el potencial danàlisi de dades. Estem compromesos a ajudar les organitzacions a comprendre millor les seves audiències i assolir els seus objectius.

Conclusió

La migració a Google Analytics 4 és una oportunitat emocionant per a les organitzacions culturals, com ara teatres i auditoris, per millorar la seva anàlisi d’audiències i optimitzar les seves estratègies de màrqueting. Amb un enfocament centrat en les audiències, l’anàlisi millorada i l’automatització i el seguiment d’esdeveniments enriquits, GA4 proporciona les eines necessàries per comprendre i comprometre’s de manera més efectiva amb els públics culturals. A teknecultura, som aquí per ajudar-te en aquesta transició cap a una anàlisi de dades més avançada i eficient. Contacta’ns avui mateix i comença a aprofitar els avantatges de Google Analytics 4!


Text generat per ChatGPT a partir de l’ordre: “Vull que escriguis un article per al bloc de la meva empresa, una consultora anomenada teknecultura especialitzada en audiències culturals, on expliquis que Universal Analytics deixarà d’estar operatiu properament i que per tant és el moment de configurar i començar a fer servir Google Analytics 4, destacant els avantatges de Google Analytcs 4 respecte Universal Analytics, els seus principals canvis i novetats, i personalitzant el text per a organitzacions i empreses culturals, com per exemple organitzacions que gestionen teatres i auditoris.Optimitza l’article per obtenir un bon SEO en cerques relacionades amb audiències culturals i públics culturals”

Imatge generada per DALL-E 2 a partir de l’ordre: “illustration of people analyzing data from computer as if it was a hopper painting”

Compartir