darenlaclave011

Els públics, un dels eixos transversals del Pública 15

darenlaclave01

Fotografia: La Fábrica ‏@la_fabrica

S’ha celebrat la 5a edició de Pública 15 | Encuentros Internacionales de Gestión Cultural organitzada per la Fundación Contemporánea i el Círculo de Bellas Artes a Madrid els dies 29 i 30 de gener, una de les grans cites per als professionals de tots els sectors de la cultura.

Dins del programa d’activitats, que inclouen presentacions, tallers, debats, visites professionals i activitats de trobada, TekneCultura va estar present en la coordinació -per part de Pepe Zapata- de la taula de debat i propostes de futur sobre els públics en la cultura, dins del programa Donar a la Clau, coorganitzada per Pública 15 i la Fundació “la Caixa”.

darenlaclave02

Fotografia: Irene Blanco ‏@ireneblan

Prop d’un centenar de gestors culturals van participar en aquesta activitat durant 2 hores de debat intens, utilitzant metodologia habitual en processos de design thinking. En la fase de conclusions, presentades en la clausura de Pública 15, Pepe Zapata va destacar quines seran les 5 idees força sobre les quals s’articularà la gestió cultural vinculada a públics, gestió d’audiències i comunicació de la cultura:

  1. la formació dels públics serà fonamental; l’educació continuarà sent la prioritat absoluta, començant pel treball en les escoles, pensant en els públics culturals del futur; en paral·lel, s’haurà de prestar especial atenció als joves i els seus gustos, hàbits i formes de consum cultural
  2. les estratègies de captació i de fidelització de públics seran primordials, en un context d’estímul continuat de la demanda, i que passarà inexorablement per establir una connexió i una relació amb els públics i per l’optimització de les accions de difusió, especialment a través del màrqueting relacional i de les noves tecnologies
  3. el coneixement dels públics serà bàsic; haurem dotar-nos de les eines i de la metodologia necessàries que ens permetin captar dades quantitatives i qualitatives dels públics per obtenir informació rellevant per treballar la segmentació i, finalment, generar coneixement que ens ajudi a la presa de decisions
  4. l’empoderament dels públics serà una constant; no s’entén la cultura sense la participació dels públics, tant en els processos creatius [fins i tot com cocreadors], com en les estructures de decisió i de finançament activa dels projectes culturals
  5. finalment, els públics constituiran l’eix principal de les organitzacions i institucions culturals, que passaran d’estar orientades a producte a focalitzar-se en el servei i en l’usuari, i que hauran impregnar per la seva sostenibilitat de la cultura de la col·laboració i del treball en xarxa

En definitiva, es tractarà de treballar aferrissadament per generar, propiciar, formar part i consolidar comunitats de públics vinculades als nostres projectes culturals.

 

Compartir