pirelli

Les mètriques sí importen

metro

Aquest és el primer article que dediquem al bloc a una cosa tant poc glamourosa, però tant fonamental com la mesura i l’anàlisi.

En lloc no trobarem escrita quina és l’estratègia de màrqueting relacional més adequada per conèixer i connectar amb la nostra comunitat. L’única manera d’aprendre a fer-ho serà, partint d’idees i experiència prèvia, i validar les nostres hipòtesis amb la pràctica.

Així, mesurar i avaluar el que fem esdevé crític i central a la nostra estratègia.

Hem de mesurar per aprendre

Hem de mesurar per aprendre a conèixer a la nostra comunitat. La nostra comunitat és única i serà única la forma amb la que ens relacionarem amb ella, o el contingut que compartirem i ens connectarà millor. Serà per assaig i error, i per mesura i anàlisi de dades que anirem millorant el coneixement de la comunitat i la millor forma per relacionar-nos amb ella.

Només amb dades objectives i avaluació podrem saber si avancem envers dels objectius que ens hem fixat o podrem identificar els continguts i processos que són més útils, saber si anem en la bona direcció i a una velocitat correcta.

Busquem coneixement i les dades només són l’inici

Obtenir dades és el primer pas par que la nostra organització adquireixi coneixement. Serà l’anàlisi de les dades el que ens permetrà construir el nostre coneixement, aquelles conclusions que considerem certes després de compartir i contrastar. Un coneixement que podrem acumular per a l’organització de forma que no ens trobem a cada temporada iniciant el nostre projecte en un moment zero.

El coneixement i les conclusions que generem de les dades i informació acumulada que mesurem i analitzem, ens permetran avaluar el nostre projecte i implementar les millores pertinents, en un procés de millora continua.

Hem de mesurar estratègicament

Amb els nous sistemes de ticketing i les eines que ens permeten la mesura a l’entorn digital ho podem mesurar pràcticament de tot. De fet la barrera entre les dades sobre nosaltres públiques a la xarxa i privacitat cada vegada és més dèbil. Aquí un vídeo que es va fer viral que ho explicita:

Hem de definir a priori que mesurarem, quan ho farem… en funció del que haguem definit com a objectius. Dit d’una altra manera: hem de saber quina informació útil, quin coneixement, necessitem per ajudar-nos a assolir els nostres objectius. I a partir d’aquí, definir quines mètriques ens seran útils.

Hem de mesurar per una finalitat, i no mesurar per mesurar. La nostra és una tasca que requereix d’estratègia i planificació, d’un pla definit a priori a partir dels nostres objectius:

  • Què mesurarem, com ho farem i quan ho farem.
  • Quan farem els informes amb aquestes dades i cada quan els estudiarem (periodicitat semestral, anual… en funció de cada cas o projecte).
  • Definir com i quan podrem convertir la informació en coneixement i poder extreure conclusions.
  • Orientar els resultats a definir el nostre projecte i millorar el nostre dia a dia i funcionament.

Sense un pla definit ens perdrem en la selva de les dades (i és que en podem generar una quantitat increïble de dades), i dedicarem uns esforços i recursos a la mesura i l’anàlisi que no seran prou productius.

I un darrer aspecte important: Tota la organització implicada en el projecte ha d’estar alineada en l’estratègia i entendre la importància de mesurar, de participar en un procés planificat que ens permetrà avaluar i millorar allò que fem.

Una bona estratègia sense avaluació vindria a ser comptar amb potència sense control, recordeu aquell anunci? Molt gràfic…

carl-lewis-Pirelli3

Compartir