De Unsplash

Ponència: Apostar per innovar en la gestió

Introducció de de la ponència realitzada per Ferran López al simposi virtual El desenvolupament de públics culturals a partir de la COVID-19:

“La situació actual per a la professió cultural és complicada. Les perspectives futures, analitzades pel Lluís Bonet a aquest mateix simposi, no són millors.

Els professionals entre bambolines amb la responsabilitat de fer possibles els projectes, els gestors culturals, hauran de prendre decisions que els facin arribar a port. El context és desconegut i està minat de dificultats completament noves. Una gestió inercial, una gestió continuista, una gestió com la de cada temporada utilitzant el pilot automàtic, no servirà. A aquesta situació caldrà agafar el volant i conduir.

Des de la tranquil·litat de la barrera, on tot és fàcil de dir, i des del major dels respectes pels professionals a la primera línia del front, aquest text reflexiona sobre possibles respostes que podem donar des de la gestió.”

“La pandèmia ens “ajudarà” a entrar al segle XXI per la via criminal. A la sortida del túnel les organitzacions que responguin a noves necessitats estaran, estarem, més preparades per ser més útils a la societat a la que ens devem.”

Compartir