Què fem

Així doncs, que és Teknecultura? És una solució a les necessitats de màrqueting que tenen moltes organitzacions culturals. Ho expliquem de forma molt visual a l’Auca de Teknecultura.

El màrqueting ha arribat per ajudar, però assumir una gestió de màrqueting sòlida, definida estratègicament, implementada i avaluada, requereix de temps i recursos específics. Créixer en recursos humans o assumir aquesta nova feina amb estructures habitualment primes no sempre és possible.

Nosaltres oferim cobrir aquesta necessitat:

  • amb un equip organitzat ad hoc per al client dirigit per un responsable del client per part de Teknecultura
  • amb disponibilitat de recursos directa i total, idèntica a una integració orgànica del servei
  • amb cost flexible i modular, de manera que es pot adaptar a necessitats i disponibilitats
  • assegurant innovació i alta especialització en màrqueting cultural
  • assegurant millora continua en el procés de gestió de la informació: estratègia – implementació – anàlisi – revisió

Compartir