Declaració de Conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat

Els sistemes d’informació ressenyats, tots ells de categoria BÀSICA, i els serveis que s’hi relacionen, han superat un procés d’autoavaluació d’acord amb les exigències del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica, segons s’indica al corresponent informe actualitzat a data: 08 de novembre de 2022

Sistemes d’informació que donen suport a:

  1. Serveis de màrqueting, anàlisi de dades i gestió de projectes culturals.
  2. El disseny i desenvolupament de programari per a entitats culturals.
  3. Els serveis d’assessorament i diagnòstic per al mesurament d’audiències i gestió cultural.

 

Es realitzen revisions periòdiques i auditories per a una gestió adequada de canvis, així com per corregir les desviacions detectades respecte al compliment del que estableix el Reial decret, a través de l’aplicació d’accions de millora, accions correctives i accions preventives, derivades de aquestes revisions i auditories; assegurant així la millora contínua dels seus serveis i sistemes d’informació quant al seu nivell de seguretat.

Data de declaració de conformitat inicial: 08 de novembre de 2022

Data de renovació de la declaració de conformitat: 08 de novembre de 2024