Andreu Garrido presenta el estudio en el Foro Mercartes 2021

Estudi d’impacte del COVID a les arts escèniques

Per encàrrec de la FEDERACIÓN ESTATAL DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE TEATRO Y DANZA (FAETEDA) i de La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública hem elaborat i presentat al #ForoMercartes de les arts escèniques de 2021 l’Estudi d’impacte de la COVID-19 a exhibidors, companyies i productores escèniques.

L’estudi té com a objectiu quantificar, avaluar i entendre l’impacte directe i a curt termini que el COVID-19 està provocant al sector, conseqüència del període d’inactivitat de 2020, les posteriors limitacions fruit de les àmplies restriccions sofertes, així com la reacció per part dels públics en les diferents fases de confinament i posteriors reobertura.

Es tracta d’una primera aproximació i caldrà temps per avaluar l’impacte global que la pandèmia està causant i causarà al sector escènic. Caldrà més anàlisi, recerca, moltes dades i més perspectiva històrica. I, sobretot, caldrà continuar monitoritzant els efectes que deixi en el consum i en la despesa pública la crisi que acompanya la pandèmia.

Primera entrega

Per això, aquest estudi s’emmarca en un període temporal de dos anys. Al desembre de 2021, al Fòrum de Mercartes, s’ha presentat aquest primer lliurament que analitza l’impacte del COVID a les arts escèniques l’any 2020. A mitjan 2022 presentarem un nou lliurament incloent dades d’impacte de 2021, obtenint així una radiografia completa de les conseqüències més directes de la pandèmia al sector.

Anàlisi de context

S’inclou també una àmplia anàlisi de context a partir de dades secundàries amb què hem intentat respondre algunes preguntes clau que ens permetin analitzar la situació amb prou perspectiva: en quina situació i amb quins reptes pendents arribava el sector al 2020? S’havia recuperat de la Gran Recessió iniciada el 2008? Què podem aprendre de la Gran Recessió i de la seva posterior recuperació per anticipar possibles amenaces a la ja iniciada recuperació postcovid? En quin context social i econòmic s’ha desenvolupat el sector aquesta darrera dècada?
Així mateix, abans d’afrontar el bloc d’anàlisi de l’impacte directe, s’inclou també un apartat introductori en què intentem afegir perspectiva i context, amb un repàs breu a les principals dades d’impacte que el COVID està causant en el conjunt de l’economia i al sector cultural en particular.

Equip

Berta Bosch – Anàlisi i visualització de dades

Gerard Ramon – Investigació i redacció

Ferran López – Coordinació tècnica

Andreu Garrido – Direcció i edició

Amb la col·laboració de l’equip de FAETEDA: Tania Swayne, Maria Carregal, Carlos Gosch, Judit Batxiller, Sergio Hernández i Elvira Casado.

Agraïm la confiança de FAETEDA i La Red i esperem que l’estudi aporti informació rellevant per al conjunt del sector professional, així com per a les administracions competents.

Annexos

Informe amb els resultats de la Encuesta a compañías y productoras

Informe amb els resultats de la Encuesta a exhibidores

Compartir