Informació general

Espai per a l’edició de dimensions de les dades de: recintes, sales, esdeveniments, canals, zones i blocs del recinte, tarifes, descomptes, i identificació de clients anònims. A totes les dimensions es disposa d’un cercador.

En funció de les característiques de la dimensió, són possibles diferents accions (visibles desplegant el botó ‘Accions’)

  • Activar o inactivar: una dimensió inactivada farà desaparèixer de les representacions i càlculs de TekneData totes les dades associades a la mateixa. La inactivació és fàcilment reversible, les dades no desapareixen (simplement, no es processen)
  • Renombrar: canviar el nom de qualsevol categoria o dimensió
  • Unificar: unificar 2 o més valors en 1. Els valors unificats es poden desunir. La (i) informa dels valors unificats quan és el cas. La icona dels tres punts en blanc sobre cercle de fons negre identifica els ítems amb agrupacions.
  • Qualificar: disponible en la configuració d’esdeveniments i sales. Clicant sobre la icona de configuració situada a la part superior dreta podrem exportar/importar una taula d’excel on podem qualificar informació sobre l’aforament d’una sala, esdeveniment o sessió (columna I: sessionCapacity), sobre l’objectiu o previsió d’ingressos (columna G: sessionFinancialForecast), sobre el cost (Columna H: sessionCost), atribut principal (per exemple, etiquetar un esdeveniment per gènere) (columna J: att01). La resta d’atributs (att02 – 08) són camps preparats per a realitzar anàlisis ad hoc fora de teknedata.

Important: la informació cal introduir-la a nivell de sessió, teknedata multiplicarà la informació pel nombre de sessions de cada esdeveniment en el cas que en tinguin més d’una.

T'ha resultat útil?