Exportació d’arxius per a qualificacions

A Sales, Esdeveniments i Sessions podem editar afegir i enriquir les dades amb informació addicional i qualificacions utilitzades a teknedata o per a explotacions de dades des del Feed de dades de teknedata.

A la finestra de configuració de Sales o Esdeveniments, i també a la de Sessions (que hi accedim des de cada Esdeveniment a través del seu botó d’Accions) trobem la icona de ‘configuració‘  a la part superior dreta que ens presenta les opcions: Exportar atributs i Importar Atributs.

Clicant a Exportar atributs es descarrega automàticament un arxiu en format Excel i amb Nom File.xlsx amb totes les Sales, Esdeveniment o Sessions de la Temporada o Esdeveniment seleccionat (si volem exportar tots els esdeveniments o totes les Sales podem seleccionar la Temporada ‘Tot’ al boto superior dret amb fons blau).

L’Excel ens permet introduir informació específica de cada ítem per després importar-la i que aquesta quedi integrada a la base de dades de teknedata.

Només s’editen camps omplerts, una cel·la buida simplement no alterarà la dada ja guardada al sistema. En cas de voler esborrar una dada basta situar a la cel·la corresponent tres asteriscs seguits ***. Aquesta cadena de valors indica al sistema que el valor de la cel·la ha de passar a ser nul.

Per fer-ho hem de seleccionar i fer clic a Importar atributs, ens apareix a la part esquerra els botons Seleccionar arxiu (que ens obrirà el navegador d’arxius del nostre ordinador i ens permetrà seleccionar l’arxiu a importat. Aquest ha de ser el mateix arxiu excel exportat amb les dades introduïdes sense importar el nom que l’arxiu tingui) i prémer Enviar.

Quan el procés finalitza apareix una etiqueta superior que informa de l’èxit de la importació i aquesta queda registrada al registres de tasques.

  • Sales: podem exportar un arxiu excel amb el llistat de sales i introduir per aquesta via l’aforament de cada sala.
  • Esdeveniments: podem exportar un arxiu excel amb el llistat d’esdeveniments i introduir per aquesta via l’aforament per esdeveniment (quan sigui diferent del general de la sala) i l’atribut 1 (que utilitzarem a l’anàlisi de clients i al segmentador). Podem introduir també la previsió d’ingressos per sessió, els costos per sessió. Aquestes 2 dades són utilitzables a través del feed de dades. La resta de camps disponibles a l’excel exportat són altres atributs qualitatius utilitzats a anàlisi específics de teknecultura. Per informar sobre l’aforament d’una sala, esdeveniment o sessió cal utilitzar la columna I: sessionCapacity, sobre l’objectiu o previsió d’ingressos la columna G: sessionFinancialForecast, sobre el cost la Columna H: sessionCost, atribut principal (per exemple, etiquetar un esdeveniment per gènere) la columna J: att01. La resta d’atributs (att02 – 08) són camps preparats per a realitzar anàlisis ad hoc fora de teknedata.
  • Sessions: podem exportar les sessions d’un determinat espectacle. Des del botó Accions de l’espectacle accedirem a les sessions seleccionant Veure sessions i a la nova pantalla des del botó amb icona de configuració podrem exportar un arxiu excel en el que podrem introduir la previsió d’ingressos (si aquesta és diferents per sessió), la previsió d’entrades, el cost i l’aforament per sessió (només necessari introduir si aquesta és diferents a alguna sessió respecte a la que podem haver definit a nivell espectacle o sala).

La resta de camps que consten amb dades a l’Excel estan protegits i no són editables a l’arxiu.

T'ha resultat útil?