Una visió general

Amb teknedata podeu fer seguiment de les vendes i de l’impacte dels continguts digitals, analitzar els resultats de la programació i conèixer l’audiència que ha interactuat digitalment o ha assistit presencialment.

El menú de navegació principal a la franja esquerra permet accedir als diferents panells de visualització de dades, eines i opcions de configuració que ofereix teknedata.

El menú permet també seleccionar el recinte sobre el que volem consultar la informació i informa de l’usuari actiu a la part inferior.

La icona de la part superior permet contraure o expandir el menú per facilitar-ne la navegació.

Els usuaris que gestionin més d’un recinte trobaran a la part superior la opció de triar sobre quin d’ells volen veure les dades o, triar la opció per defecte Tots els recintes, per veure les dades agrupades. 

Panells de dades #

Els panells de visualitzacions de dades de teknedata s’ordenen en dues grans categories:

Seguiment #

Dissenyat per a consultar ràpidament l’evolució de les vendes i resultats de les accions de màrqueting.

El mòdul de seguiment consta de 6 panells de visualitzacions de dades:

  • Diari: ofereix el detall de les vendes del dia per canal, tarifa i esdeveniment.
  • Temporada: ofereix una visió global sobre l’evolució de les vendes i permet identificar ràpidament quins espectacles o activitats registren una evolució més preocupant.
  • Vendes: informació econòmica, ingressos del dia a dia i acumulats dels darrers mesos i del global de la temporada.
  • Resum: facilita amb una vista ràpida l’estat global de vendes I l’assoliment d’objectius d’ocupació i econòmics, l’evolució de vendes setmanal, diari i la situació de les sessions dels propers dies.
  • Continguts digitals: proporciona els resultats clau de les accions i campanyes de màrqueting digital a la web, xarxes socials, email i publicitat. (BETA)
  • Comunitat digital: per a conèixer la comunitat digital amb la que connecta el projecte a les xarxes socials, web, email i publicitat (BETA)

Anàlisi #

Per aprofundir en el coneixement dels públics, i avaluar estratègies de màrqueting i continguts digitals.

El mòdul d’anàlisi consta de 3 panells de visualitzacions de dades:

  • Entrades: permet analitzar com, quan i des d’on es venen les entrades.
  • Clients: per analitzar qui compra les entrades i aprofundir en el coneixement dels diversos perfils de públics.
  • Continguts digitals: per analitzar quins són els continguts i campanyes digitals que millor funcionen a les diferents plataformes (BETA)

Eines #

A sota dels panells de dades es situa l’apartat d’Eines on s’ubiquen el Segmentador de clients i el Registre de tasques, que recull l’activitat dels diversos usuaris que tingueu actius a teknedata.

Configuració #

El darrer apartat del menú principal és el de Configuració, des d’on es poden editar manualment les dades que provenen del ticketing per millorar els càlculs i les visualitzacions.

Permet editar la informació de:

T'ha resultat útil?