5 configuracions bàsiques per a l’inici de temporada

Amb l’inici d’una nova temporada convé repassar i actualitzar algunes configuracions per posar a punt teknedata i treure-li el màxim profit.

Resumim en aquest article alguns aspectes bàsics de configuració que recomanem realitzar o actualitzar a cada inici de curs.

1. Seguiment de la ocupació dels espectacles i sessions  #

Com sabeu, teknedata facilita un seguiment exhaustiu sobre l’evolució de les vendes i ocupació dels vostres espectacles. Per a què puguem calcular i mostrar el percentatge d’ocupació de cada esdeveniment i sessió, cal que informeu els aforaments (butaques disponibles) des de la secció Configuració/Esdeveniments. És un procés ràpid i senzill que trobareu explicat pas a pas a aquest article de la nostra pàgina de suport.

2. Etiquetar espectacles per generar segments #

En el mateix espai (Configuració/Esdeveniments) i el mateix Excel que heu emprat per informar de l’aforament, podeu etiquetar els vostres espectacles ja sigui per gènere, disciplina, tipus de públic o qualsevol altra etiqueta que utilitzeu, a la columna que porta per títol att_001. D’aquesta manera, podreu agrupar els espectacles per categories en els diferents panells de teknedata per fer-ne anàlisis conjunts, o utilitzar les categories per generar segments de públic des del segmentador de teknedata.

3. Informació d’objectius econòmics #

De nou, amb el mateix Excel d’Esdeveniments, podreu informar sobre els objectius econòmics dels vostres espectacles per poder-ne fer un seguiment d’assoliment d’aquests objectius. Per l’objectiu o previsió d’ingressos haurue d’utilitzar la columna  G: sessionFinancialForecast, i per fer seguiment de la cobertura de costos haureu d’utilitzar la columna H: session cost.

4. Identificació d’anòmims #

L’objectiu es eliminar de teknedata els registres de clients on s’acumulen les entrades venudes de forma anònima, és a dir, sense identificar el comprador. D’aquesta manera evitem distorsions en l’anàlisi de clients, obtenint una radiografia més acurada de la vostra comunitat. El procés no us portarà més de dos minuts.

5. Identificar invitacions #

Per asegurar-nos que identifiquem correctament les invitacions i que per tant calculem correctament el preu mig o d’altres mètriques econòmiques, des de l’espai de Configuració/Tarifes podreu indicar quina o quines de les vostres tarifes hem de considerar-les invitacions.

T'ha resultat útil?