Resum

Facilita amb una vista ràpida l’estat global de vendes, com han evolucionat a la darrera setmana i la situació de les sessions dels propers dies.

La informació està ordenada en 3 blocs associats a 3 períodes: Període actual (any o temporada), darrers 7 dies i Avui.

Període actual #

En aquest apartat es mostren 4 KPIs a la franja superior:

 • Vendes
 • Entrades
 • Registres clients (sense depuració de duplicats com sí veiem al panell de Clients)
 • Mitjana preu S.I. (sense invitacions)

Al costat de cada KPI afegim una icona amb format semàfor que compara la dada amb la de la temporada anterior a la mateixa alçada de l’any:

 • Verd: evolucions positives (per sobre del 5% respecte l’anterior temporada)
 • Vermell: evolucions negatives (per sota del 5% respecte l’anterior temporada)
 • Gris: dada similar a la de la temporada anterior

Amb el ratolí a sobre de l’indicador informem del % de variació amb xifra.

A sota dels KPIs es mostra una taula amb indicadors per esdeveniment:

 • Entrades venudes
 • Entrades disponibles
 • Ocupació
 • Capacitat o aforament (passant el cursor per sobre)

La taula consta també de dues barres per esdeveniment: una transparent que representa la capacitat o aforament global de l’espectacle o activitat i una de color que omple la transparent amb les entrades venudes.

La taula dona també la opció de mostrar informació econòmica dels esdeveniments. Afegint el caixet, costos de producció o ingressos esperats a l’apartat de configuració de teknedata, la taula mostrarà els botons VENDES i COSTOS (al costat d’ocupació a la part superior de la taula), que permetran fer un seguiment del percentatge de cobertura que estan generant la venda d’entrades respecte l’import econòmic introduït.  

Darrers 7 dies #

Amb la mateixa lògica que a l’apartat Període actual es mostren els 4 mateixos KPIs amb dades corresponents als darrers 7 dies (7 dies previs sense comptar el dia present). Es mostren també les icones en format semàfor que comparen la dada amb els 7 dies inmediatament anteriors.

Aquest apartat consta també de dos gràfics:

 • Venda diària: mostra els ingressos generats i el mitjana de preu s.i. per dia
 • Vendes per sessions: mostra la distribució de les vendes per sessió. El gràfic permet seleccionar entre ingressos, entrades i mitjana de preu s.i. (sense invitacions) de les 9 sessions amb més vendes durant aquest període de 7 dies. A la desena fila s’agrupen les vendes de la resta d’esdeveniments amb vendes en el període.

Avui #

Es mostren de nou els 4 mateixos KPIs que als dos apartats anteriors únicament amb dades del dia present, i s’afegeixen dues taules:

 • Distribució de vendes per sessió. La taula permet seleccionar entre ingressos, entrades o mitjana de preu.
 • Seguiment pròximes sessions. Es mostren les entrades venudes, les disponibles i la ocupació de les 10 sessions més properes en el temps. Es mostra també la barra transparent i la de color visualitzant la situació de la ocupació o de la cobertura d’objectius econòmics. 

T'ha resultat útil?