Requeriments per a la instal·lació del feed de dades

Per accedir al feed de dades cal:

  1. Disposar d’una adreça IP fixa i facilitar-la a teknedata
    Les dades que alimenten aquest servei es troben en una base de dades PostgreSQL allotjada a Amazon Web Services (servidors dins la Unió Europea). Per seguretat, la connexió a aquests servidors està associada a IPs habilitades. Si no disposeu d’IP fixa us heu de posar en contacte amb el vostre operador de fibra o connexió a internet i contractar aquest servei.

2. Disposar d’algun software que permeti el tractament i descàrrega de dades des d’una font externa.

Per a poder activar el servei de feed de dades és necessari disposar de software que pugui connectar-se a una font de dades externa a PostgreSQL via una connexió ODBC. Això és possible per exemple amb Excel[1] o PowerBI. Recomanem Excel com a software més accessible per aquesta funció. En aquest cas, recomanem utilitzar també el pluggin Power Pivot inclòs a l’Office 2016 a partir de la versió Pro Plus per augmentar la seva capacitat i eficiència per a gestionar grans volums de dades. Si Power Pivot està instal·lat i habilitat apareix al menú superior d’Excel

Si Power Pivot està instal·lat i no apareix aquesta opció és que no està habilitat.

Per fer-ho acl accedir a: Arxiu/Opcions/Complements/Administrar -> Complements COM. Apareixerà una finestra on ens ha de permetre habilitar els complements disponibles com Power Pivot o d’altres.

3. Configurar la connexió ODBC a un origen de dades extern

Cal connectar-se utilitzant les credencials d’identificació que us facilitarem des de teknedata. Us expliquem pas a pas en aquest altre article com baixar el driver i crear la connexió ODBC. Si en el procés de configuració teniu cap problema no dubteu en posar-vos en contacte amb teknecultura.


[1] Des de teknecultura recomanem utilizar Excel amb PowerPIvot, plugin inclós a les versions d’Excel a partir de l’Office ProPlus i que augmenta l’eficiència en la gestió de grans volums de dades i permet càlculs complexos impossibles d’altra manera. La utilització d’aquesta versió d’Excel pot suposar un cost mensual per a la vostra organització.

T'ha resultat útil?